מלחמת יום הכיפורים נסתיימה בהפסקת אש, שלוותה במגעים מדיניים ובמלחמת התשה מחודשת שיכלה להתפתח לכדי מלחמה כוללת בכל רגע. שורות האויב שנפגעו התמלאו מחדש ובצה"ל הוחזרו לכשירות מאות טנקים שנפגעו. כן החלו מגיעים טנקים חדשים שסופקו על ידי האמריקאים.