המצב נעשה מתוח בשנת 1964, מפני שמדינות ערב התנגדו להפעלת מוביל המים הארצי של ישראל. הן החליטו בשתי ועידות פסגה באותה שנה (בינואר בקהיר ובספטמבר באלכסנדריה) להטות את מקורות הירדן ולהקים פיקוד משותף לפיקוח הדוק על המאבק נגד ישראל, וכן להקים את אש"ף (הארגון לשחרור פלשתין). בתגובה לכך פעלה ישראל לסיכול ההטיה.

תדרוך חיילי גדוד 82 בארועי קרב על המים
תדרוך חיילי גדוד 82 בארועי קרב על המים

נכתב ע"י אל"מ (מיל') בני מיכלסון