"אכזרית" T55 נגמ"ש על תובת

"אכזרית" T55 נגמ"ש על תובת

אייקון משקל 44 טון
אייקון קוטר
אייקון כוח סוס 580
אייקון צוות 10
אייקון נשק אוטומטי 4 X 7.62
אייקון פגזים