(זחל"ם מרגמה דיזל (זחל"ד

(זחל"ם מרגמה דיזל (זחל"ד

זחל"ם M3 נושא גייסות משוריין זחלי למחצה מתוצרת ארה"ב שנת הייצור 1945 – 1940. מהירות מירבית: 72 קמ"ש. הכלי הותאם לתפקידים שונים בצה"ל ונערכו בו מספר שינויים. לפיכך חימושו משתנה בהתאם לתפקיד : נושא מרגמה 120/81 מ"מ, טיל נ"ט, תותח 20 מ"מ או כיתת חרמ"ש (12 חיילים + מפקד). השתתף בכל מלחמות צה"ל.

אייקון משקל 9.5 טון
אייקון קוטר 81 מ"מ
אייקון כוח סוס 300
אייקון צוות
אייקון נשק אוטומטי 0.5 2 X 0.3
אייקון פגזים