טנק חילוץ סנטוריון סימן 2

טנק חילוץ סנטוריון סימן 2

בד בבד עם ההצטיידות של עוצבות השריון בטנקי צנטוריון מתוצרת בריטית במהלך שנות ה – 60, נרכשו גם טנקי חילוץ המבוססים על תובת טנק זהה. טנקים אלה שמשו את חיל החימוש במלחמת ששת הימים ויום הכיפורים במתן אחזקה ליחידות השריון בכל החזיתות.

אייקון משקל 50.3 טון
אייקון קוטר
אייקון כוח סוס 650
אייקון צוות 4
אייקון נשק אוטומטי 0.3
אייקון פגזים