טנק חילוץ M578 ARV

טנק חילוץ M578 ARV

רק"מ חילוץ זה תוצרת ארה"ב מיועד להחלפת מנועי כלי רק"מ, תחזוקה וביצוע תיקונים בשטח, אורך הכלי 6.42 מטר, גובהו 3.3 מטר, ורוחבו 3.15 מטר. לכלי 5 גלגלי מרכוב. טווח פעולה 725 ק"מ. ברק"מ זה קיים ציוד כמו כלים ידניים, מוטות גרירה ציוד ריתוך, מחלקו העליון של הצריח בולט זרוע מנוף בעל כושר הרמה של 6.75 טון. ברק"מ דלת בכל צד בנוסף לדלת כפולה מאחור. על גג הצריח מותקן מקלע 0.5.

אייקון משקל 24.5 טון
אייקון קוטר
אייקון כוח סוס
אייקון צוות 3
אייקון נשק אוטומטי 0.5"
אייקון פגזים