טנק שרמן "מפלצת" – מטרה נעה

טנק שרמן "מפלצת" – מטרה נעה

לצורך אימון מקלעים ותותחני טנקים בירי אל מטרה נעה, התקין צה"ל לוחות שריון נטויים בזוית, משני צידיה של תובת טנק שרמן. בגלל חוסר בלוחות מפלדת שריון בגודל ובעובי המתאימים, נעשה שימוש בדפנות של גרוטאות טנקים מסוג טי – 34, אשר נפלו שלל בידי צה"ל במהלך מבצע "קדש" בשנת 1956. בטנק זה המוצג בלטרון, נעוצים עדיין קליעים של מקלעים מסוגים שונים.

אייקון משקל 31 טון
אייקון קוטר
אייקון כוח סוס 380
אייקון צוות 2
אייקון נשק אוטומטי
אייקון פגזים