"טנק תצפיות שרמן "אייל

"טנק תצפיות שרמן "אייל

בטנק שרמן זה הוסר הצריח והותקנה מערכת הידראולית המסוגלת להגביה מתקן תצפית לגובה של 27 מטר. המערכת שנבנתה על ידי מפעל "אייל", הוזמנה על ידי צה"ל לצורך שימוש כעמדת תצפית ניידת לאורך החזית בתעלת סואץ במהלך מלחמת "ההתשה" עד למלחמת יום הכיפורים.

אייקון משקל 30 טון
אייקון קוטר
אייקון כוח סוס 460
אייקון צוות 2
אייקון נשק אוטומטי
אייקון פגזים