נגמ"ש BTR152

נגמ"ש BTR152

נושא הגייסות בי. טי. אר – 152 התבסס על רכב בעל שלושה זוגות אופנים : זוג אחד מלפנים ושתי זוגות מאחור. הכלי צוייד במערכת בקרת לחץ אוויר באופנים, לשיפור התנועה בשטח חולי או על קרקע מוצקה. כלים מסוג זה נפלו כבר במבצע "קדש" בידי צה"ל בחצי האי סיני והמשיכו להופיע במלחמות ששת הימים ויום הכיפורים. נגמ"שים אלה הוכנסו לשימוש צה"ל בכמות ניכרת.

אייקון משקל 8.95 טון
אייקון קוטר
אייקון כוח סוס 110
אייקון צוות 13
אייקון נשק אוטומטי
אייקון פגזים