נושאת ברן סימן 2

נושאת ברן סימן 2

כ – 100 נושאות ברן מתוצרת בריטניה הופעלו על ידי הצבא המצרי אשר נלחם נגד צה"ל בצפון חצי האי סיני ובנגב. רבים מכלים אלה נפלו שלל בידי לוחמי צה"ל והופעלו במסגרת חטיבת הנגב של פיקוד הדרום.

אייקון משקל 3.8 טון
אייקון קוטר
אייקון כוח סוס 60
אייקון צוות 2
אייקון נשק אוטומטי 7.62
אייקון פגזים