שריונית סיור לינקס 1 סימן 1

שריונית סיור לינקס 1 סימן 1

שריונית זו מתוצרת קנדה היתה בשימוש צבא ירדן ונפלה שלל במהלך מלחמת השחרור. 3,255 יחידות נבנו על ידי חברת "פורד מוטור", וככל הידוע זהו הכלי היחידי שנפל לידי צה"ל.

אייקון משקל 2.4 טון
אייקון קוטר
אייקון כוח סוס 55
אייקון צוות 2
אייקון נשק אוטומטי 0.3
אייקון פגזים