מרמגמה כבדה מתנייעת

מרגמה כבדה מתנייעת 160 מ"מ

אייקון משקל
אייקון קוטר 160 מ"מ
אייקון כוח סוס
אייקון צוות
אייקון נשק אוטומטי
אייקון פגזים