פסטיבל הטנקים בבובינגטון 2014, טנק צ'לנג'ר 2
פסטיבל הטנקים בבובינגטון 2014
פסטיבל הטנקים בבובינגטון 2013 חלק 3
פסטיבל הטנקים בבובינגטון 2013 חלק 2
פסטיבל הטנקים בבובינגטון 2013 חלק 1
הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה – חלק ב'
הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה – חלק א'
4 באוגוסט 2013: האדם בקרב – הנדסה קרבית חלק שני
4 באוגוסט 2013: האדם בקרב – הנדסה קרבית חלק ראשון
4 באוגוסט 2013: האדם בקרב – כוח האוויר חלק רביעי
4 באוגוסט 2013: האדם בקרב – כוח האוויר חלק ראשון
4 באוגוסט 2013: האדם בקרב – טנקים חלק רביעי