גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


עם פרוץ הקרבות שירת אל"מ יצחק בן שהם ז"ל כמח"ט שריון ברמת הגולן. ב-7 באוקטובר 1973, בציר ה"נפט", נלחם לבלימת הלחץ הסורי הכבד שהופעל לעבר "נפח". למרות שהחטיבה נתדלדלה והכוחות שנשארו היו עייפים ומוכים – לחם עד כלות נשמתו, אגב הפגנת עקשנות, אומץ לב וכושר מנהיגות למופת, ובכך תרם תרומה מכרעת ליכולת הבלימה באותה גיזרה. בקרבות אותו היום נהרג.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל