גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


סא"ל עמיר יפה היה מג"ד בחטיבה שנלחמה בסיני. הוא מילא תפקידי פיקוד ולחימה במצבי קרב קשים, כשהוא מגלה קור רוח ואומץ לב עילאי, ובמיוחד באיזור מעוז "מפרקת" ובמערך "חמוטל". באיזור מעוז "מפרקת" לחם סא"ל עמיר יפה כל הלילה והסב אבידות כבדות לאויב. הוא הצליח גם לחלץ את כל הכוח שלו, לאחר שווידא בעצמו שלא נשארו בשטח לוחמים ופצועים – וזאת תחת הפגזה כבדה של האויב. במערך "חמוטל", לאחר עלייה על מערך מבוצר של האויב ולחימה קשה ביותר עם אבידות כבדות – חילץ את יחידתו באומץ לב ואגב סיכון עצמו.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל