גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 

[
במלחמת יום הכפורים הצטרף אל"ם שמחה מעוז, ביזמתו, לצוות חבורת הפיקוד של אוגדה אשר לחמה בגזרת תעלת סואץ. במשך השבוע שבין ה-17 עד ה-24 באוקטובר 1973 שהה צוות חבורת הפיקוד באיזור הגשרים, שהיה נתון כולו להפגזות כבדות של האויב ולתקיפות מטוסים. אל"ם שמחה מעוז סייע בארגון ראש הגשר כאשר הוא מבצע משימותיו ללא נטילת מחסה, חשוף לאש ארטילרית כבדה של האויב. במעשיו אלה גילה אל"ם שמחה מעוז אומץ-לב, קור רוח ודבקות במשימה למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל