מילא תפקידו
במבצע קדש

תיאור העיטור:

הנני לציין לשבח את פלוגה א' מגדוד 82 על בצוע פעולת טנקים טהורה בתוקפנות ובאומץ נגד מתחם שהיה מוגן ע"י 6 תותחים 25 ליטראות בכנון ישיר, 7 תותחים 75 מ"מ ו-10 ארצ'רים.
אף כי חלק מהטנקים של הפלוגה הוצאו מכלל שימוש ע"י האויב וקבלה רק חלק קטן מהסיוע המובטח, כבשה הפלוגה בסערה את המתחם בעברה דרך תעלות אנטי טנקיות, גדרות ושוחות הגנה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש מפקד החטיבה
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל