גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


במלחמת ששת הימים שירת סגן שמואל סגל כרופא בגדוד שיריון. באיזור הכפר בני סוהילה, הובא אליו פצוע קשה. בטנדר פתוח, באיזור מוכה באש, ביצע סגן ד"ר שמואל סגל ניתוח לב פתוח בנסותו להציל את חיי הפצוע. בהמשך הלחימה הפעיל מקלע 5.0 לעבר האויב, שסיכן את יחידתו, וכן טיפל בנפגעים, תחת אש, באיזור מערכי רפיח.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל