גילה גבורה עילאית
בעת לחימה מול פני האויב
תוך חירוף נפש
במלחמת העצמאות

תיאור העיטור: 


גילה גבורה עילאית בעת לחימה מול פני האויב תוך חירוף נפש. ביום ה-17 במארס 1948, בקריית מוצקין, נמנה טוראי אברהם אביגדורוב עם היחידה שהסתערה על שיירת מכוניות של האויב, עמוסות נשק ותחמושת. הוא קפץ על הכביש אל מול השיירה ובירייה מן המותן בתת-מקלע שלו, חיסל שני מקלעי "ברן" של האויב בטווח מגע. בכך חרץ יחידי את גורל הקרב לטובתנו. הוא נפצע בפעולה זו בהתפוצצות.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור הגבורה 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל