גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במבצע קדש

תיאור העיטור: 


במבצע "קדש" שימש טור' אהרון קלמקי כמקלען ביחידת סיור. הוא היה על זחל"ם החוד במשך כל הדרך לשארם אל-שייח'. לא רצה שיחליפוהו ולא עצם עין כמה ימים ולילות. בקרב היתקלות עם מארב אויב, הפעיל את המקלע לבדו מטווח קצר ביותר (50 מ'), גרם לאויב אבידות ולבריחה מבוהלת ממקום המארב. בשלב האחרון של הקרב על שארם אל-שייח'. בעת שהזחל"ם עלה על עמדת בזוקה, חיפה ממרחק קרוב ביותר על שניים מחבריו שירדו מהזחל"ם, הטילו רימונים על העמדה וחיסלוה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל