גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-5 ביולי 1967, במבואות אל עריש, נפגע טור' אורי זנד מכדור מקלע 5.0. למרות פציעתו המשיך טור' אורי זנד במילוי תפקידו כנהג, עד שחולץ אחרי כ-300 מטר.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל