גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת. תאור המעשה: ביום ה-5 ביוני 1967, בשעות אחר הצהריים, בתנועה ליד הכפר עבסאן, עלה על מוקש טנק של הכוח בו שירת טור' אליעזר דוצ'ימינר ז"ל, כחובש מחלקת חבלה, ונשאר תקוע בשדה מוקשים. ללא פקודה, ולמרות שהוזהר, ששדה המוקשים מעורב נגד רכב ונגד אנשים, רץ טור' אליעזר דוצ'ימינר ז"ל וטיפל בפצועים, וזאת תחת אש מטווח קצר. הוא עצמו נפל חלל, בעת שהגיש עזרה לפצועים בחאן יונס, ב-6 ביוני 1967.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל