גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-5 ביוני 1967, בקרב על אל-עריש, שירת טור' בן ציון פלג כנהג זחל"ם ביחידת שריון. במהלך הלחימה, בעת ביצוע משימת אבטחה, נפצע בידו. על אף פציעתו סייע טור' בן-ציון פלג לחיילי כיתתו בהכנת תחמושת ואף המשיך לנהוג בזחל"ם עד מועד פינויו.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל