גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-8 ביוני 1967, בשעת ההתקדמות לעבר קנטרה, נפגע הטנק ממנו פעל סמל גד פרידן מטיל אויב. מפקדו נפצע והטען- קשר נהרג.טור' גד פרידן, בשיתוף פעולה עם תותחן הטנק, חבשו את המפקד ופינו אותו בעזרת ג'יפ אויב נטוש, שנמצא בקירבת מקום. פעולת החילוץ והפינוי נעשתה בשטח מוכה באש.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל