גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במבצע קדש

תיאור העיטור: 


במבצע "קדש", בעת שפלוגה עימה נמנה טור' דוד שאול תקפה מחנה אויב, הפעיל טור' שאול מתוך הטנק את נשקו האישי. נוסף לתפעול כלי הנשק בטנק, השמיד מיספר חוליות נ.ט. קצרות טווח, אשר כוונו באותו זמן על הטנק ובכך הציל את הרכב ואת חיי הצוות וכמו כן סייע להצלחת הפעולה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל