גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-8 ביוני 1967 במעבר המיתלה, הציב טור' יהושע עובדיה מקלע 3.0 לחסימה. הוא איתר כיתה של אויב מאחוריו. מטווח קצר הפעיל את נשקו האישי ומקלע 3.0 נגד האויב, התגבר עליו והמשיך בפעולת החסימה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל