גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ההתשה

תיאור העיטור: 


ביום ה-6 בנובמבר 1969, הותקף סיור ממונע של צה"ל באיזור הצפוני של תעלת סואץ על ידי מארב של חיילים מצרים. טור' יוסף דהאן היה אחד הלוחמים בזחל"ם הראשון של הסיור. מיד כשנפתחה אש על ידי האויב, קפץ מהזחל"ם, כשבידו מקלעון, והשיב אש, כשהוא עובר מצד אחד של הזחל"ם לצד האחר. בשעת חילופי האש פגע כדור בחזהו והוא נפל ארצה. כאשר התאושש וראה שהוא מסוגל להמשיך ולהילחם, חזר ותפס את המקלעון והמשיך לירות על האויב. אז נפגע עוד פעם מרסיסים של רימוני יד ברגליו. אף על פי כן ניסה לחבוש בתחבושת אישית את מפקדו, ששכב לידו פצוע קשה, ולפי הוראותיו התקין לו חוסם עורקים. מאחר שהתחמושת למקלעון אזלה, חיפש כלי נשק אחר ומצא לידו תת מקלע עוזי. הוא נטלו והמשיך להשיב אש לתוקפים. לאחר שהגיעה התגבורת ישב והמתין בדומיה וסבלנות, עד שיטפלו בו, אף על פי שהיה פצוע קשה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל