גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


טור' יצחק חסידי שימש כמפעיל מקלע 0.5 ב-זחל"ם. בליל ה-6 ביוני 1967 נתקלה פלוגתו במוצבי אויב ליד הכפר יעבד. מחלקתו של טור' יצחק חסידי, שהייתה מחלקת החוד, סבלה אבדות כבדות. מפקד המחלקה ארגן את שארית כוחו ותקף ברגל את המוצב הקדמי. טור' יצחק חסידי נשאר ב-זחל"ם לחפות על הסתערות מחלקתו. למרות האש החזקה, שהונחתה עליו מטווח קצר, ולמרות שרוב חבריו ב-זחל"ם נפגעו, מפקד ה-זחל"ם נהרג והוא עצמו נפגע קל, עמד גלוי והמשיך להפעיל את המקלע ביעילות. תוך חילופי האש נפגע ה-זחל"ם והחל לבעור. טור' יצחק חסידי לא איבד את עשתוחנותיו, כיבה את האש ב-זחל"ם. רק לאחר פעולה זו התעלף והועבר לטיפול רפואי.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל