גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


במלחמת יום הכפורים השתתף טור' מקסים כהן כנהג נגמ"ש בלחימה בעיר סואץ. ב-24 באוקטובר 1973, תוך כדי לחימה, נפגעו מפקד הנגמ"ש ומרבית אנשי צוותו. תחת אש אויב רצופה מטווחים קצרים ביותר, פינה את הפצועים תוך שהוא דורס חיילי אויב בזחלי הנגמ"ש. הוא חזר מספר פעמים לתוך העיר ותחת אש אויב המשיך בפינוי פצועים. במעשיו אלה גילה טור' מקסים כהן תושייה, אחוות לוחמים, עוז רוח וחירוף נפש.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל