גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


טור' משה ישבי שימש כנהג בג'יפ סיור. ביום ה-5 ביוני 1967, בקרב על מוצבי צומת רפיח, פינה פצוע תחת אש יעילה, מטווח של כ-200 מטר. תוך כדי כך הבחין ב-2 פצועים נוספים ואספם. בהמשך הנסיעה התפוצץ פגז לפני הג'יפ וגרם לנפילתם של הפצועים מתוכו. למרות האש החזקה שהונחתה עליהם, ירד טור' משה ישבי ואסף שנית את הפצועים והביאם למקום מבטחים.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל