גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


טור' משה פלוס שימש כסייר קשר בג'יפ סיור. ביום ה-5 ביוני 1967, במבואות אל עריש פינה את סמל קורנפליס, מפקד צוות ג'יפ שנפצע קשה, וזאת תחת אש יעילה מטווחים של 100 מטר.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל