גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-5 ביוני 1967, על יד עזה, שימש טור' נסים פילוסוף כנהג טנק, אשר עלה על מוקש. הוא נפגע קשה ברגלו וכף רגלו נקטעה. טור' נסים פילוסוף זחל לילה שלם ועד בוקר המחרת למרחק 3 ק"מ. אעפ"י שאפסו כוחותיו, ציין היכן צריך להימצא איש צוות אחר שנפצע.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל