גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
בפעילות מבצעית

תיאור העיטור:

ביום ה-11 בפברואר 1954 עסק טוראי נתן אלבז ז"ל בפירוק רימונים, ותוך כדי כך הופעל אחד מהם. בהשגיחו בסכנה הצפויה לחבריו, שנמצאו בקרבת מקום, התרחק מהם בריצה, כשהרימון בידיו, והשליך עצמו על הרימון.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל