גילה גבורה עילאית
בעת לחימה מול פני האויב
תוך חירוף נפש
במלחמת העצמאות

תיאור העיטור: 


ביום ה – 9 בנובמבר 1948, בקרב על הכפר עיראק אל – סואידן, נפגע טור' סימן טוב גנה ז"ל קשה בשתי רגליו (שנקטעו לאחר מכן), ע"י פגז תותח שפגע בזחל"ם שהוא נהג. כן נפצעו ברגליהם שלושת אנשי הצוות האחרים. הזחל"ם הוצא מכלל פעולה ונעצר בשדה הקרב. לאחר שגם זחל"ם שני נפגע בפגז של תותח, החלה היחידה לסגת. על אף מצבו הקשה פתח טור' סימן – טוב גנה ז"ל בחיפוי על הנסוגים בעזרת המקלע בזחל"ם ועל ידי כך איפשר ליחידה על פצועיה, להגיע עד הזחל"מים. הוא עצמו נשאר עם הפצועים בתוך הזחל"ם בשדה הקרב במשך 6 שעות. בלי לשים לב למצבו הקשה הגיש לחבריו עזרה ראשונה והשקה אותם מים. לאחר ניסיונות אחדים עלה בידו להתקשר באמצעות מכשיר הקשר שבזחל"ם עם יחידתו, להודיע על מקום המצאו ולבקש עזרה. התנהגות אמיצה זו הצילה את חייו וחיי חבריו.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור הגבורה 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל