גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


בליל ה-6 ביוני 1967 בהסתערות על מוצבי יעבד, עלה הכוח שבו נמצא טור' קנט גורדון, על שדה מוקשים, תוך כדי קרב מטווח קצר עם האויב. טור' קנט גורדון נפגע בשלב הראשון ואיבד את רגלו. כשהוצעה לו עזרה על ידי מפקד הפלוגה השיב: "זה לא נורא, איבדתי רגל, המשיכו והצליחו". התנהגותו בשלב זה של הלחימה,שהיה מכריע,עודדה את חבריו וחיזקה בהם את כוח לחימתם.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל