גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-6 ביוני 1967, לפנות בוקר, בעת לחימת החטיבה על מוצבי נבי-סמואל, פינה טור' שלמה נדב נפגעים מזחל"ם מרגמה, שהידרדר תחת הפגזת אויב. לאחר פינויים למקום מבטחים, הזיז טור' שלמה נדב שתי משאיות תחמושת, שעמדו באיזור המוכה בפגזי אויב, וזאת מבלי שקיבל פקודה לכך.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל