גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


בליל ה-7 ביוני 1967, בצומת ג'בל-ליבני, עלה ג'יפ המ"מ על מוקש ואנשיו נהרגו או נפצעו. אחריו עלה הג'יפ של טור' שמעון טרובניק על מוקש והוא נפצע. אש נשק קל והפגזה ניתכה עליהם. תוך כדי ההפגזה חולץ מהג'יפ, על ידי רב"ט גדעון קוטנר ולאחר מכן עזר בעצמו לחילוץ הפצועים האחרים והביאם למחסה. רק אחר כך תפס בעצמו מחסה.בפעולתו זו סייע להציל את חייהם של הפצועים.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל