גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור:

בליל ה-5-6 ביוני 1967, בקרב על מערך אל-ג'ירדי, נפגע הטנק בו לחם טר"ש רמי אורן ונדלק. בפעולה משותפת עם שאר חיילי צוות, בשטח מוכה אש, הצליחו לכבות את הדליקה ולהמשיך בביצוע משימתם.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל