גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-6 ביוני 1967 בירושלים, התנדב טר"ש שלום נוה לכוון את כוחות הגדוד תחת אש יעילה והפגזות האויב. טר"ש שלום נוה פינה פצועים בג'יפ תחת אש נשק קל מטווח קרוב.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל