גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

במלחמת יום הכיפורים שימש סא"ל אברהם אלתרמן בתפקיד קצין קישור במפקדת עוצבה בגיזרת תעלת סואץ. כשהחלו הקרבות נטל סא"ל אברהם אלתרמן על עצמו משימה להחזיר לכשירות מבצעית כלי רכב משוריינים פגועים של כוחותינו. הוא אירגן לעצמו כוח חילוץ שכלל מכונאים, אנשי רפואה ואנשי סיור. תחת פיקודו עסק כוח זה באיתור טנקים פגועים, בחילוץ הנפגעים ובפינויים. הטנקים שחולצו תוקנו, חומשו, צוותו מחדש והוחזרו במהירות מרבית ליחידותיהם. פעולות כוח זה בוצעו גם תחת אש. במעשיו אלה גילה אומץ לב, יוזמה, רוח התנדבות ודבקות במשימה למופת.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל