גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה- 5 ביוני 1967 החל מפתיחת המערכה בסיני ועד לסיומה, פיקד סא"ל אברהם ברעם על הגדוד, שנע ולחם בראש החטיבה במשך 80 שעות רצופות, ללא הפסקה, בקרבות שניהל ליד ביר לחפן, בג'בל ליבני, בביר חסנה, במעבר המיתלה ולאורך הצירים. הגדוד שבפיקודו השמיד מיספר רב של טנקי אויב, תוך לחימה בתנאים קשים ובלתי רגילים. יש לציין במיוחד את קרב החסימה של מעברי המיתלה בפני גייסות האויב הנסוג, שנמשך 18 שעות. בקרבות אלה גילה כושר מנהיגות והיה לדוגמא אישית לפקודיו.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל