גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
בפעילות מבצעית

תיאור העיטור: 


ביום ה-21 במרס 1968 בעת פשיטת צה"ל בכרמה, פיקד סא"ל אברהם רותם על כוח הפריצה. בפעולה זו החליף מיספר טנקים, אשר נפגעו תוך כדי הקרב והמשיך לפקד על הקרב ללא הפסקה, עד אשר נפגע והועבר לטיפול רפואי.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל