גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת

תיאור העיטור: 


ביום ה-21 במארס 1968, בעת פשיטת צה"ל בכראמה, בהיותו מפקד כוח במבצע, פעל סא"ל אהרון פלד בהחלטיות נגד שריון האויב. בקרב שריון בשריון השמידה יחידתו 14 טנקי אויב, מהם 8 טנקים שהושמדו על ידי הטנק עליו פיקד בזמן המבצע.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל