גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


סרן איתן קאולי היה סגן מפקד גדוד טנקים שהשתתף בקרבות ברמת הגולן. בימים 9-6 באוקטובר 1973 עמד מול התקפה סורית בגיזרת הר "חרמונית". בכוח מנהיגותו שכנע את צוותי הטנקים להישאר בעמדות מול הלחץ החזק של האויב. למרות שנפגעו רבים מטנקי הגדוד נשאר איתן ברוחו והמשיך לעמוד בעמדה ולירות באויב המתקרב. במשך כל ימי הלחימה היה בין הכוחות המסתערים ותמיד עמד בראשם. על אף עייפותו הפיסית אירגן וניהל את המערך הלוגיסטי והרפואי של הגדוד.אומץ-לבו,קור-רוחו ותושייתו היו למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל