גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


במלחמת יום הכיפורים פיקד סא"ל אלישיב שמשי על גדוד טנקים בקרבות בגיזרת תעלת סואץ. במהלך הקרבות שנטל חלק בהם השמיד גדודו טנקי אויב רבים. ב-22 באוקטובר 1973 חדר הגדוד למתחם האויב בגדה המערבית של התעלה. עקב החשיכה לא הבחין באויב ועצר לחניה. תוך החניה הותקף על ידי כוחות מצריים מכל הכיוונים. טנקים רבים נפגעו והיו פצועים אחדים. במשך מיספר שעות פיקד סא"ל אלישיב שמשי על גדודו בתנאי קרב קשים ביותר ובלחימה מטווחים קצרים מאוד וכלים רבים נפגעו. בקור רוח, תוך שליטה במצב, הצליח סא"ל אלישיב שמשי לארגן את הגדוד ולחלצו מתוך מתחם האויב. במעשיו אלה גילה סא"ל אלישיב שמשי אומץ-לב, קור-רוח וכושר מנהיגות למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל