מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

במלחמת יום הכיפורים פיקד סא"ל בן-ציון כרמלי ז"ל על גדוד בחזית סיני. סא"ל בן ציון כרמלי ז"ל, שהיה נכה ממלחמת ששת הימים שאף בהתמדה עיקשת לפקד על כוחות לוחמים, למרות מגבלותיו הגופניות. ב-8 באוקטובר 1973 השתתף הגדוד בקרבות הבלימה באיזור כישוף. סא"ל בן-ציון כרמלי ז"ל פיקד על גדודו תחת הפגזות כבדות, גילה את כוונות האויב ותוך ניהול קרבות אש מנע השתלטות האויב על האיזור. כשהוברר כי האויב פנה לאיזור מכשיר-חמדיה, נע סא"ל בן-ציון כרמלי ז"ל עם הטנק שלו לעבר אותו איזור. תוך כדי תנועה ניהל קרבות והשמיד טנקי אויב. בקרב זה נפגע ונפל.
סא"ל בן-ציון כרמלי ז"ל גילה במעשיו אלה רוח התנדבות, אומץ לב, רצון עז ללחימה ודביקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש הרמטכ"ל
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל