גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


במלחמת ששת הימים לחם סא"ל ברוך הראל כסגן מפקד חטיבת שריון. בנוסף לתפקידיו המקובלים בקרב ביצע מספר פעולות יוצאות דופן כמפורט להלן: א. בעבור החטיבה באיזור חאן יונס, כיוון את השדרות לעבר ציריהן, כאשר עמד חשוף בשעת הפגזה ארטילרית כבדה. ב. בקרב על אל עריש השמיד טנק פיקוד מצרי, בפועלו יחידי מתוך זחל"ם. ג. הוביל את ההסתערות בכיבוש מערך ביר לחפן. ד. טיהר את מוצבי ביר חמה, בעומדו בראש כוח קטן ביותר. בכלל – חיפש מגע עם אויב, וכאשר נקלע לקרב, הוביל תמיד בראש הכוח המסתער.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל