גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


סא"ל יאיר נפשי פיקד על גדודו בגיזרה הצפונית של רמת הגולן. בשעות הבלימה הקשות ביותר נלחם בעצמו במוצב, ומנע את נפילתו במשך 4 ימים. כמו כן סייע בניהול הקרב החטיבתי על ידי תצפית ודיווח על שטחי היערכות האויב. במשך כל ימי הבלימה הצליח למנוע את נפילת המובלעת של קוניטרה, למרות שהיה מכותר באגפים – כשהוא עצמו מסייע בניהול הקרב החטיבתי, על ידי תצפית ודיווח על שטחי ההיערכות של האויב. באומץ ליבו, בקור רוחו ובכושר מנהיגותו ליכד את יחידתו המפוזרת, הפיח בחיילים רוח קרב ודבקות במשימה – ובכך מנע את נפילת המוצב, ששימש לאחר מכן קרש קפיצה בהתקפה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל