גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש. תאור המעשה: סא"ל יהודה גלר נתמנה כמפקד גדוד טנקים משך ימי מלחמת יום הכיפורים. בליל 15 באוקטובר 1973 הוביל את גדודו לתקיפת מערך האויב ב"מיסורי". בדרכם חזרה מהיעד עלה הגדוד על שדה מוקשים לא מסומן, וסא"ל יהודה גלר הצליח לחלץ את הגדוד באבידות מעטות. ביום 18 באוקטובר 1973 ביצע הגדוד בהצלחה משימת התקדמות לעבר תעלת סואץ, תחת אש עזה של האויב. ביום 21 באוקטובר 1973, בעת תקיפת מערך האויב ב"מיסורי", נפגעו מרבית הטנקים של הגדוד, אך סא"ל יהודה גלר, כשעמו רק טנקים, הצליח להחזיק בשטח שנכבש, עד שהגיעה תגבורת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל