גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


בפרוץ מלחמת-יוה"כ פיקד סא"ל יום-טוב תמיר על גדוד שנלחם בגיזרה הצפונית של תעלת-סואץ. הוא נלחם בעקשנות ובתעוזה בחי"ר המצרי הצולח, וכוחותיו ספגו אבדות כבדות מאוד, עד שלפנות בוקר נותרו רק הנגמ"ש שלו ו-2 טנקים תקינים. הוא הצטרף ליחידה אחרת ונווט אותה לעבר קו האש. על מעשהו זה חזר פעמיים, למרות תקיפות המצרים באזור. גדודו פורק-והוא התנדב לשמש כקצין-אג"מ באותה היחידה (תפקיד נחות מתפקידו), בכל הקרבות שניהלה.
בכל מעשיו גילה אומץ-לב, קור-רוח, תושייה ודבקות במשימה למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל